Sökning: "SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education"

Visar resultat 1 - 5 av 265 avhandlingar innehållade orden SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education.

 1. 1. HOUSE MASTER SCHOOL: Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments

  Författare :Erika Johansson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; transdisciplinary case study research; community action; Education for Sustainable Development ESD ; sustainability science; organizational learning; triple helix; training; educational systems design; construction; lifelong learning; integrated conservation; socio-ecological approach; systemic approach; sustainable development; craftsmanship training; crafts; career and workforce development; action research; education;

  Sammanfattning : Based on a participatory action research methodology and approach (AR), this dissertation explores the core theoretical problems and opportunities of education and learning for sustainable development (ESD) within the cross-disciplinary area of integrated and sustainable conservation of built environments. The main purpose has been to develop an epistemological framework for integrated lifelong learning, ethics and advanced research (R&D) and to provide a new sustainable education and career model for the field to be applied in the Dalecarlia region and on a national level within the Swedish construction industry at large; i. LÄS MER

 2. 2. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 3. 3. Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Karin Utas Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; violence prevention; socialization; school children; role-playing; peace education; nonviolence; human relations; culture of peace; Basic human needs; conflict resolution; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; non-violence; education; peace; social integration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att förebygga våld och hantera konflikter konstruktivt: En studie i fredsundervisning i årskurs 4–6.... LÄS MER

 4. 4. A Pedagogical Stance on Internationalising Education An empirical study of Swedish nurse education from the perspectives of students and teachers

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Monne Wihlborg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Higher Education; Phenomenography; Internationalisation; Understanding; Globalisation; Curricular Objectives; Curriculum Theory Pedagogical Didactical Awareness Teaching and Learning; Conceptualisation; The Swedish Nurse Education; Context; Experience; Meaning; Pedagogik; Personal Growth; Pedagogy and didactics; didaktikSoTL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internationalisering av högre utbildning beskrivs i första delen av avhandlingen i ett vidare perspektiv, flera olika forskningstraditioner som berör högre utbildning och internationalisering beskrivs i syfte att utgöra en bakgrund för argument som framhåller ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv som väsentligt i samband med utveckling och konkretisering av en internationaliserad utbildning. Olika författares undersökningar och ideologier gällande högre utbildning, internationalisering och globalisering omnämns. LÄS MER

 5. 5. Greening education : Prospects and conditions in Tanzania

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Valdy Lindhe; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Environmental education; education for sustainability; frame factors; Education for Self-Reliance; teachers thinking; developing countries; Tanzania; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Environmental education in Tanzania after independence takes the Education for Self-Reliance policy as its starting point. This policy dominated the curriculum from 1967 to the 1980s. LÄS MER