Sökning: "SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics"

Visar resultat 16 - 20 av 3732 avhandlingar innehållade orden SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics.

 1. 16. Essays on Sickness Insurance, Absence Certification and Social Norms

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Margareta Dackehag; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; occupational physician; general practitioner; physician behaviour; working ability; sickness absence certification; sickness absence; sickness insurance; social insurance; incentives; social norms; Social policy; welfare; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : The thesis consists of an introductory chapter and three essays, considering sickness insurance, social norms and absence certification. The first essay, Group-Specific Social Norms and Economic Incentives in a General Welfare System, investigates the interaction between economic incentives and social influences in a general welfare system. LÄS MER

 2. 17. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Johan Berlin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården har det länge varit svårt att styra verksamheten och dess resursförbrukning. När pengarna är slut i november kräver verksamheten mer resurser. För att enklare kunna styra och reglera sjukvårdens resursförbrukning införde flera av Sveriges landsting, under 1990-talet, beställarstyrning. LÄS MER

 3. 18. Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Grip; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 4. 19. On Food Price Implications from Expanded Bioenergy Production

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :David Bryngelsson; [2012]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; food price effects; Sub-Saharan Africa; partial equilibrium model; bioenergy; staple crops; land use competition; household survey;

  Sammanfattning : Bioenergy has been put forward as a solution to energy security and at the same time to climate change. It is, however, dependent on productive agricultural land, which is a limited resource. LÄS MER

 5. 20. Evaluating Asset-Pricing Models in International Financial Markets

  Detta är en avhandling från Ekonomihögkskolan, Nationalekonomiska Institutionen

  Författare :Fadi Zaher; Högskolan i Skövde.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; financial science; economic policy; economic theory; economic systems; econometrics; Hansen-Jagannathan boundsequity premium puzzle; Forecasting methods; asset-pricing models; Economics; bootstrap; short-sales constraint; ekonomisk politik; finansiering; ekonomiska system; nationalekonomi; ekonometri; Hansen-Jagannathan bounds; ekonomisk teori; Financial science; Finansiering; Nationalekonomi; equity premium puzzle; bootstrap.;

  Sammanfattning : This thesis consists of three empirical studies on asset-prices in international financial markets. The purpose is three-fold. First, to evaluate whether good predictions of economic variables may be obtained by pooling information from a broad group of financial variables. LÄS MER