Sökning: "SMÄRTA"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade ordet SMÄRTA.

 1. 1. Smärtans mosaik : kommunikation och lärande om långvarig smärta

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Michael Peolsson; Lars-Christer Hydén; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chronic pain; communication; coping; gesture; metaphor; accounts; patient perspectives; living with pain; kronisk smärta; kommunikation; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how people, living with long-term pain, exploreand communicate their pain, by way of speech as a means for producingrelations between themselves, the. pain and everyday activities. The datamaterial consists of focused research interviews with patients undergoingtreatment for their pain at a pain clinic. LÄS MER

 2. 2. Självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta : Forskning, förekomst och behovet av genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Print & Media

  Författare :Birgitta Forsberg; Siv Fahlgren; Magnus Karlsson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självhjälpsgrupp; smärta; långvarig muskulär smärta; genus; kvinna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att beskriva kronisk smärta en lärprocess

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema, Univ

  Författare :Michael Peolsson; Ullabeth Sätterlund Larsson; Roger Säljö; Hydén; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kronisk smärta;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis syftar denna uppsats till att studera hur patienter beskriver sin smärta samt på vilka sätt de beskriver hur de utforskar sin smärta i vardagen. Jag vill med dessa beskrivningar som bakgrund lyfta fram patienters egen lärprocess om sin smärta. LÄS MER

 4. 4. Vara steget före Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carina Bååth; Christina Lindholm; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripandesyftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER

 5. 5. Självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta forskning, förekomst och behovet at genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Birgitta Forsberg; Siv Fahlgren; Lennart Nygren; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; självhjälpsgrupper; smärta; huvudman; kvinnor; legitimitet; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER