Sökning: "SMÄRTA"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade ordet SMÄRTA.

 1. 1. Smärtans mosaik : kommunikation och lärande om långvarig smärta

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Michael Peolsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chronic pain; communication; coping; gesture; metaphor; accounts; patient perspectives; living with pain; kronisk smärta; kommunikation; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how people, living with long-term pain, exploreand communicate their pain, by way of speech as a means for producingrelations between themselves, the. pain and everyday activities. The datamaterial consists of focused research interviews with patients undergoingtreatment for their pain at a pain clinic. LÄS MER

 2. 2. Självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta forskning, förekomst och behovet at genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Birgitta Forsberg; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självhjälpsgrupp; smärta; långvarig muskulär smärta; genus; kvinna; genusvetenskap; genusvetenskap; självhjälpsgrupper; huvudman; kvinnor; legitimitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att beskriva kronisk smärta en lärprocess

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema, Univ

  Författare :Michael Peolsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kronisk smärta;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis syftar denna uppsats till att studera hur patienter beskriver sin smärta samt på vilka sätt de beskriver hur de utforskar sin smärta i vardagen. Jag vill med dessa beskrivningar som bakgrund lyfta fram patienters egen lärprocess om sin smärta. LÄS MER

 4. 4. Vara steget före Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carina Bååth; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER

 5. 5. Predicting postoperative pain. Clinical and genetic studies of relationships between pain sensitivity and pain after surgery

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Anna KM Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elektrisk smärttröskel; genetik och smärta; smärtprediktion; postoperativ smärta; VAS; smärtkänslighet; smärta efter kirurgi; nålsättning; Perifer kateterisering; Electrical pain threshold; prediction of postoperative pain; pain genetics; pain prediction; postoperative pain; venous cannulation; gender and pain; VCP;

  Sammanfattning : Many patients experience pain after surgery. Postoperative pain may lead to delayed mobilization, persisting pain, and psychosocial distress. Others are given excessive analgesic doses and experience side effects. LÄS MER