Sökning: "SKRÄCK"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet SKRÄCK.

 1. 1. De mörka labyrinterna : Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel

  Författare :Mattias Fyhr; Jönköping University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gotik; gotisk roman; gotisk litteratur; skräckromantik; skräck; Inger Edelfeldt; Mare Kandre; Per Hagman; Alexander Ahndoril; Nikanor Teratologen; Magnus Dahlström; Bruno K Öijer; Åsa Grennvall; Horace Walpole; Ann Radcliffe; Matthew Gregory Lewis; Mary Shelley; Charles Maturin; Edgar Allan Poe; Lovecraft; Bret Easton Ellis; Neil Gaiman; Lovecraft; The Cure; Cortex; The Damned; Emperor; Fields of the Nephilim; Freddie Wadling; Joy Division; Sisters of Mercy; Lucio Fulci goth; vampyrer; monster; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De mörka labyrinterna : gotiken i litteratur, film, musik och rollspel

  Författare :Mattias Fyhr; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gotisk litteratur; Skräckfilm; Skräck i konsten; Rollspel;

  Sammanfattning : Behandlar Inger Edelfeldt, Mare Kandre, Per Hagman, Alexander Ahndoril, Nikanor Teratologen, Magnus Dahlström, Bruno K Öijer, Åsa Grennvall, Horace Walpole, Ann Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Mary Shelley, Charles Maturin, Edgar Allan Poe med flera.... LÄS MER

 3. 3. Himlens fröjd eller helvetets fasa : perspektiv på västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet

  Författare :Maud Färnström; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Apocalypticism; Eschatology; Church-painting; Christ; Angels; Devils; Monster; Socialisation; Function; Dysfunction; Symbolic universe; Social change; Konsthistoria; Art history; Heaven; Last Judgement; Hell; Art of painting; Måleri;

  Sammanfattning : During the18th century, the Swedish orthodox Church faced considerable problems with dissension and indifference. One important means of coping with the situation was the decision to have the ceilings of the churches painted in brilliant oil-paint. LÄS MER

 4. 4. Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur

  Författare :Anna Maria Ursing; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; Women teachers; Swedish ficiton; love; gender; governess; headmistress; girl’s schools; high schools; education history; cultural history; women’s history; General and comparative literature; Fredrika Bremer.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; kvinnliga lärare i litteraturen; kvinnliga lärare; svensk skönlitteratur;

  Sammanfattning : This dissertation deals with women teachers in Swedish fiction by both male and female authors in the period from 1830 to 2003. It presents and discusses life narratives of individual fictional teachers in 127 texts. The study is organised chronologically and thematically and includes the historical and cultural framework. LÄS MER

 5. 5. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER