Sökning: "SIRE"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet SIRE.

 1. 1. New Bioanalytical Approaches, Magneto Immunoassays and SIRE Technology Based Biosensors

  Detta är en avhandling från Department of Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Kirstin Kriz; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemical technology; Biokemisk teknik; antigens; superparamagnetic nanoparticles; magnetic inductance transducer; competitive magneto immunoassay; enzymes; metabolites; differential measurements; SIRE; biosensor;

  Sammanfattning : This thesis presents two new technologies, SIRE technology based biosensors and magneto immunoassays, which can be used for bioanalytical applications. One of the main problems associated with biosensor technology is the instability of the recognition element since it is of biological origin and thus, has a limited lifetime. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på tillväxt : En studie av småföretagares tillväxtintentioner

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Pia Mattsson; Högskolan i Halmstad.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxtföretag; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Boards and governance in SMEs: An inquiry into boards’ contribution to firm performance

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Jonas Gabrielsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsledning; management; Management of enterprises; stakeholders; SMEs; firm performance; governance; contingencies; Boards of directors; board working style;

  Sammanfattning : The board of directors is often described as a valuable resource for small- and medium-sized enterprises (SMEs) that can contribute to the direction and performance of the firm. Mainstream research and literature on boards and governance has however mainly been concerned with how the board of directors best can monitor and restrain managerial action in large widely held corporations, and there is not much guidance for individuals interested in how boards can be effective instruments of governance in privately held SMEs. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurship, Career Experience and Learning - Developing Our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning Process

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Joakim Winborg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; Finansiering; Financial science; Small business manager; Small business; Social capital; Social contracting; Resource acquisition; Relationship-oriented financial bootstrapping; Finance; Financial bootstrapping; Industriell ekonomi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : The overall aim of this composite thesis, consisting of five articles, is to develop concepts for furthering the understanding of small business managers´ handling of finance. The main contribution is the development of a conceptual understanding of so-called financial bootstrapping behavior in small businesses (referring to the use of methods for minimizing and/or eliminating the need for financial means for resource acquisition). LÄS MER