Sökning: "SIRE"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet SIRE.

 1. 1. New Bioanalytical Approaches, Magneto Immunoassays and SIRE Technology Based Biosensors

  Detta är en avhandling från Department of Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Kirstin Kriz; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemical technology; Biokemisk teknik; antigens; superparamagnetic nanoparticles; magnetic inductance transducer; competitive magneto immunoassay; enzymes; metabolites; differential measurements; SIRE; biosensor;

  Sammanfattning : This thesis presents two new technologies, SIRE technology based biosensors and magneto immunoassays, which can be used for bioanalytical applications. One of the main problems associated with biosensor technology is the instability of the recognition element since it is of biological origin and thus, has a limited lifetime. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på tillväxt : En studie av småföretagares tillväxtintentioner

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Pia Mattsson; Högskolan i Halmstad.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxtföretag; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Boards and governance in SMEs: An inquiry into boards’ contribution to firm performance

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Jonas Gabrielsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsledning; management; Management of enterprises; stakeholders; SMEs; firm performance; governance; contingencies; Boards of directors; board working style;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Styrelsen har under de senaste åren lyfts fram som en potentiell resurs som kan bidra till utvecklingskraft och förbättrad lönsamhet i små- och medelstora företag (SMF). Litteratur och forskning kring styrelsearbete behandlar dock främst stora publika företag där behovet av att begränsa företagsledningens handlingsutrymme lyfts fram. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurship, Career Experience and Learning - Developing Our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning Process

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Joakim Winborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; Finansiering; Financial science; Small business manager; Small business; Social capital; Social contracting; Resource acquisition; Relationship-oriented financial bootstrapping; Finance; Financial bootstrapping; Industriell ekonomi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem artiklar, kring hur finansiella behov hanteras i nya och små företag. Den empiriska datan har insamlats genom två enkätstudier och en fallstudie. LÄS MER