Sökning: "SIK"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet SIK.

 1. 1. Diversification of TGF-β Signaling in Homeostasis and Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Vanlandewijck; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TGF-β; signaling; SIK; EMT; polarity; Notch; ALK5; p21; growth arrest; Smurf; Smad7; receptor; SNF1LK; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; Biology with specialization in Molecular Cell Biology; Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi;

  Sammanfattning : With the dawn of metazoans, the ability of cells to communicate with each other became of paramount importance in maintaining tissue homeostasis. The transforming growth factor β (TGF-β) signaling pathway, which plays important roles during embryogenesis and in the adult organism, signals via a heterodimeric receptor complex consisting of two type II and two type I receptors. LÄS MER

 2. 2. Regulation of TGF-β Signaling by Post-Translational Modifications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Lönn; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TGF-β; Smad; PARP-1; PARG; ALK5; SIK; signal transduction; transcription; post-translational modification; phosphorylation; ubiquitin; ADP-ribosylation; DNA-binding; receptor degradation; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; Biology with specialization in Molecular Cell Biology; Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi;

  Sammanfattning : Transforming growth factor-β (TGF-β) signaling is initiated when the ligand binds to type II and type I serine/threonine kinase receptors at the cell surface. Activated TGF-β type I receptors phosphorylate R-Smads which relocate, together with co-Smads, to the cell nucleus and regulate transcription. LÄS MER

 3. 3. Salt-inducible kinases in adipose tissue

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Johanna Sernevi Säll; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; fettväv; fettceller; insulinsignalering; glukosupptag; fetma; insulinresistens; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; adipose tissue; adipocytes; insulin signalling; glucose uptake; obesity; insulin resistance;

  Sammanfattning : Fetma och typ 2 diabetes är stora folksjukdomar som ökar i rasande takt världen över. En gemensam nämnare för dessa sjukdomar är att de vävnader i kroppen som reglerar ämnesomsättningen, t.ex. fettvävnaden, förlorar känsligheten för hormonet insulin så att det inte längre fungerar normalt. LÄS MER

 4. 4. Foam Formation and Starch Gelatinization with Alpha-Crystalline Emulsifiers

  Detta är en avhandling från SIK - Svenska Livsmedelsinstitutet

  Författare :Gisela Richardson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; image analysis.; rheology; microscopy; amylose-lipid complex; gelatinization; dynamical arrest; amylose; starch; sponge cake; foam; emulsifier; alpha-gel; physical state;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I bageriindustrin används emulgatorer i så kallad alfaform för att tårtbottnar ska kunna vispas i ett steg och ändå få en stor luftvolym. Avhandlingen fokuserar på vissa av emulgatorns effekter i produkter såsom kaksmet: Hur skumbildningen påverkas av emulgatormolekylernas packning, hur emulgatorer ändrar svällningen av stärkelsekornen i mjölet, och vilka effekterna blir i den verkliga produkten. LÄS MER

 5. 5. Antioxidant-Impregnated Polymers / Antioxidant Ability and Interactions with Food

  Detta är en avhandling från SIK - Svenska Livsmedelsinstitutet

  Författare :Carolina Wessling; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Food and drink technology; shelf-life; interactions; packaging; polymers; BHT; antioxidants; a-tocopherol; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Interactions between antioxidant-impregnated low-density polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), and oxygen-sensitive foods have been investigated. BHT and a-tocopherol are two antioxidants commonly used in both foods and polymers. In general, BHT was rapidly lost from LDPE film in contact with various foodstuffs. LÄS MER