Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa.

 1. 1. Gendered interests in the European union the European women's lobby and the organisation and representation of women's interests

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sofia Strid; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU; European Women’s Lobby; organised interests; representation; civil society; political system; institutions; corporatism; interest theory; legitimacy; gender equality.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Gendered Interests and the European Union. The European Women’s Lobby and the Organisation and Representation of Women's Interests. LÄS MER

 2. 2. The EU Presidency and the Northern Dimension Initiative Applying International Regime Theory

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Anne Haglund Morrissey; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Presidency; Northern Dimension Initiative; International Regime Theory; Nordic states; EU foreign policy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to assess the role of the EU Presidency in the development of the Northern Dimension (ND) – an initiative on the European Union’s foreign policy agenda. Three Presidency periods have been selected within the same time interval held by countries geographically located within the ND: Finland in 1999, Sweden in 2001 and Denmark in 2002. LÄS MER

 3. 3. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Detta är en avhandling från Göteborg : Cefos

  Författare :Elinor Brunnberg; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 4. 4. Eurocrats at Work Negotiating Transparency in Postnational Employment Policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Renita Thedvall; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU; transparency; accountability; postnational; Social Europe; European Employment Policy; calculability; EU indicators; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa;

  Sammanfattning : In the European Union political visions of a ‘Social Europe’ are being fuelled by the creation of common EU employment and social policy. The aim of the study is to investigate the workings and dynamics of policy-making in the area of employment, as an integral part of the fashioning of the European Union. LÄS MER