Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning.

 1. 1. Parenting in urban slum areas families with children in a shantytown of Rio de Janeiro

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Johan Kejerfors; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning; parental acceptance-rejection; favela; bioecological; PPCT; socialt arbete; Social Work; parental acceptance–rejection;

  Sammanfattning : This is a study of parenting and child development in a slum area in a developing part of the world. The aims of the study were threefold. The first aim was to explore the physical and social contexts for parenting in a shantytown in Rio de Janeiro using an ecological perspective. LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 3. 3. Jugend in Japan : Eine empirische Undersuchung zur Adoleszenz in einer anderen Moderne

  Detta är en avhandling från Rheinfelden, Berlin : Schäuble

  Författare :Susanne Kreitz-Sandberg; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Problembilder av barn Representationer, föreställningar och strategier i BRIS stödtelefon 1996-98

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Inger Linblad; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; BRIS; Children’s Rights in Society; Children’s Helpline; problem images; micro-counselling; familiarity; micro-understanding; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : A number of countries including Sweden have developed children’s helplines as free and anonymous counseling services for children and youth. The aim of this study was to deepen knowledge about how the problems of children and youth are represented and constructed in Sweden’s BRIS (Children’s Rights in Society) Children’s Helpline, telephone support between the years 1996 and 1998. LÄS MER

 5. 5. Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER