Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik.

 1. 1. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Detta är en avhandling från Studies in Education, Uppsala

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER

 2. 2. Den diplomatiska punkten : maskulinitet som kroppsligt identitetsskapande projekt i svensk sjuksköterskeutbildning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Henrik Eriksson; Mälardalens högskola.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; vårdpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Framväxten av sjuksköterskan som omvårdnadsexpert Meningsskapande om vård under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Rehn; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social practice; caring; nursing; health- and medical care; nursing staff; history; meaning making; discourse; critical discourse analysis; gender; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertion is focused on the concept of caring and its historical development. The aim is to examine the meaning making processes involved in shaping the caring practice in the twentieth century by pointing out and analysing conceptions of caring in texts. LÄS MER

 4. 4. Ville amma! En hermeneutisk studie av mödrar med amningsbesvär; deras upplevelser, problemhantering samt amningskonsultativa möten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Sofia Zwedberg; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; breastfeeding; consultative meetings; crisis; encounter; hermeneutics; interaction; amning; amningskonsultation; vårdmöte; hermeneutik; kris; mor-barn relation; interaktion; mammablivande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The focus is on mothers who asked for help because of initial problems with breastfeeding, i.e., their feelings and experiences, how they cope with their difficulties, and the consultative meetings with a midwife. LÄS MER

 5. 5. Encountering Parents : Professional Action Styles among Nurses in Pediatric care

  Detta är en avhandling från ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Maja Söderbäck; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnography; pediatric nursing care; parents in pediatric care; encounters; action styles; social representations; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER