Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 116 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 2. 2. Visioner och verkligheter Kommunikationen om företagets strategi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catrin Johansson; Mittuniversitetet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Balanced Scorecard; sense making; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Media and communication studies; organizational communication; organizational processes; corporate strategy; vision; mission and values; management of meaning; participant observation; discourse analysis; face; framing and footing; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER

 3. 3. Connected Practice The Dynamics of Social Interaction in Shared Virtual Environment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Spante; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatik; Informatics; Shared virtual environments; virtual reality technology; social interaction; practice; dynamics; time; connected practice.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the phenomenon of social interaction in shared virtual environments (SVEs), supported by virtual reality (VR) systems over time. SVEs are computer generated 3D graphical spaces where geographically distributed people can meet and interact with each other in a graphical space. LÄS MER

 4. 4. Risk, language and discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Max Boholm; KTH.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar begreppet risk och hur detta begrepp strukturerar diskurs. Ett centralt intresse för analysen är faktisk språkanvändning.          I den första artikeln analyseras de engelska begreppen risk, safety and security och deras relation. Analysen bygger på korpusdata (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER

 5. 5. Lokalradio och kommersiell radio 1975−2010 En mediehistorisk studie av produktion och konkurrens

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet

  Författare :Michael Forsman; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Other research area; Annat forskningsområde; radio history; competition; intermedial; intramedial; media production; media politics; local radio; commercial radio; branding; formatting; scheduling; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The main question in this dissertation is: How can the emergence of local and commercial radio and the ensuing changes within each be understood in relation to intermedial and intramedial competition? This overarching question is broken down into four research questions. What driving forces contributed to the implementation of local and commercial radio respectively? (How can the competitive context of these two radio forms be described and periodized? In what ways have the practices of producing radio output, radio audiences and brands changed during the period covered by this study? What similarities and differences have emerged between local radio and commercial radio over time?This study can be seen as an institutional media history, focusing on two distinctive periods in the history of Swedish radio and television, Decentralization (1977-1987) and Commercialization (1987 onwards). LÄS MER