Sökning: "S100B"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet S100B.

 1. 1. S100B and Cardiac Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Henrik Bjursten; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; S100-B; S100B; S100beta; brain damage; cardiac surgery; CABG; renal function; autotransfusion; Cardiovascular system; serum marker; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att behandla hjärtsjukdomar med hjärtkirurgi är en väl prövad behandlingsmetod med goda resultat. Många patienter blir symptomfria och får därigenom en markant ökad livskvalitet. Som vi nästan all andra typer av behandlingar förekommer komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Neuropsychological Function After Coronary Artery Bypass Grafting

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Cecilia Dautovic Bergh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Neurologi; neuropsychology; neurophysiology; Neurology; coronary artery bypass surgery; S100B; neuropsychological function; neuropsykologi; neurofysiologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trots omfattande forskning är förståelsen för diffus hjärnpåverkan efter hjärtkirurgi och dess kliniska betydelse ofullständig. Avhandlingens syfte har varit att kartlägga kognitiv funktion efter kranskärlskirurgi och undersöka de kliniska konsekvenserna därav. LÄS MER

 3. 3. Cerebral biomarkers in women with preeclampsia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lina Bergman; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preeclampsia; eclampsia; biomarkers; S100B; NSE; PRES; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Preeclampsia and eclampsia are among the most common causes of maternal and fetal mortality and morbidity worldwide. There are no reliable means to predict eclampsia or cerebral edema in women with preeclampsia and knowledge of the brain involvement in preeclampsia is still limited. LÄS MER

 4. 4. On evolution of intracranial changes after severe traumatic brain injury and its impact on clinical outcome

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lukas Bobinski; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Severe traumatic brain injury; ICP targeted therapy; ICP; decompressive craniectomy; S100B; NSE; cranioplasty; neurokirurgi; Neurosurgery;

  Sammanfattning : Severe traumatic brain injury (sTBI) is a cause of death and disability worldwide and requires treatment at specialized neuro-intensive care units (NICU) with a multimodal monitoring approach. The CT scan imaging supports the monitoring and diagnostics. The level of S100B and neuron specific enolase (NSE) reflects the severity of the injury. LÄS MER

 5. 5. On the importance of inflammation for personality traits and psychiatric morbidity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Petra Suchankova; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; C-reactive protein; complement factor H; S100B; receptor for advanced glycation end products; polymorphism; gene expression; personality traits; suicidal behaviour; schizophrenia; depression; Flinders sensitive line;

  Sammanfattning : Background: Pro-inflammatory mediators have been implicated in processes that could be both beneficial and toxic to cells in the brain. On the one hand balanced levels of these mediators favour e.g. LÄS MER