Sökning: "Sören Augustinsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sören Augustinsson.

 1. 1. Om organiserad komplexitet integration av organisering, lärande och kunnande

  Detta är en avhandling från Luleå : Avdelningen för industriell produktionsmiljö, Luleå tekniska universitet

  Författare :Sören Augustinsson; Högskolan Kristianstad.; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på lärande och förändring i organisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå universitet

  Författare :Sören Augustinsson; Högskolan Kristianstad.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger olika perspektiv på och söker förståelse för anställdas handlande i organisationer utifrån temat lärande och förändring. Uppsatsen grundar sig på en studie av nitton organisationer med tio till tjugoanställda. Metoden är intervjuer och dokumentstudier. LÄS MER