Sökning: "Sölve Göransson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sölve Göransson.

  1. 1. Village planning patterns and territorial organization : studies in the development of the rural landscape of eastern Sweden (Öland)

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Sölve Göransson; Uppsala universitet.; [1971]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER