Sökning: "Södertörns högskola."

Visar resultat 16 - 20 av 239 avhandlingar innehållade orden Södertörns högskola..

 1. 16. Maybe Baby? Reproductive Behaviour, Fertility Intentions, and Family Policies in Post-communist Countries, with a Special Focus on Ukraine

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katharina Wesolowski; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Family policies; Family planning; Environmental pollution; Fertility rates; Fertility intentions; Contraceptive methods; Ukraine; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis studies different aspects of reproductive behaviour on the international, national, and local levels in post-communist countries. The main focus is Ukraine, where fertility rates are very low and the population is in severe decline. LÄS MER

 2. 17. Suicide in Russia A macro-sociological study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tanya Jukkala; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Suicide; Russia; historical development; time-series analysis; age-period-cohort analysis; Émile Durkheim; Niklas Luhmann;

  Sammanfattning : This work constitutes a macro-sociological study of suicide. The empirical focus is on suicide mortality in Russia, which is among the highest in the world and has, moreover, developed in a dramatic manner over the second half of the 20th century. LÄS MER

 3. 18. Energilandskap i förändring Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Edberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 4. 19. Från kombifeminism till rörelse Kvinnlig serbisk organisering i förändring

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Sanja Obrenovic Johansson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s organizations; aid; domestic donors; Kvinna till Kvinna; Sida; gift; reciprocity; power; dependency; trust; mistrust; Belgrade; Stockholm; Kvinnoorganisationer; bistånd; gåva; reciprocitet; makt; tillit; misstro; sociala rörelser; kollektiv identitet; Belgrad; Stockholm; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. LÄS MER

 5. 20. The answers you seek will never be found at home Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Maarja Saar; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER