Sökning: "Södertörns högskola."

Visar resultat 11 - 15 av 64 avhandlingar innehållade orden Södertörns högskola..

 1. 11. A Beef with Meat Media and Audience Framings of Environmentally Unsustainable Production and Consumption

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kajsa-Stina Benulic; Anna Maria Jönsson; Magnus Boström; Ulrika Olausson; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Meat; news media; audience; environment; framing; consumption; participation; responsibility; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify potential routes of participation in environmentally sustainable changes of the Swedish meat production and consumption. Changes are needed as meat production and consumption have been linked to serious environmental problems, such as climate change, biodiversity loss, and land use change. LÄS MER

 2. 12. Kunskapens gräns, gränsens vetande : En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jonna Bornemark; Sören Stenlund; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Martina Reuter; Ulla Holm; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Phenomenology; transcendence; body; limit; female mystics; philosophy of religion; intersubjectivity; Edmund Husserl; Edith Stein; Max Scheler; Mechthild von Magdeburg; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The limit between the proper and the foreign – how this limit is established, but also crossed and dissolved – has remained a crucial issue in phenomenology. Setting these questions in the context of the phenomenology of religion, this thesis develops an analysis of the relation between transcendence and body understood in terms of a certain limit. LÄS MER

 3. 13. Resaying the Human Levinas Beyond Humanism and Antihumanism

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Carl Cederberg; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Hans Ruin; Staffan Carlshamre; Bettina Bergo; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Levinas; Heidegger; The Human; Humanism; Critique; Antihumanism; Human Rights; The Other; Universalism; Violence; Responsibility; Transcendence; The Political; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : In this reading a notion of the human is developed through an engagement with the work of French philosopher Emanuel Levinas. The argument is that, with the help of Levinas, it is possible for the idea of the human to be understood anew, for the notion to be ‘resaid’. LÄS MER

 4. 14. Energilandskap i förändring Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Edberg; Adrienne Sörbom; Anna Storm; Kerstin Jacobsson; Mikael Klintman; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 5. 15. Cultivating the rural citizen : modernity, agrarianism and citizenship in late tsarist Estonia

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Johan Eellend; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER