Sökning: "Södertörns högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 243 avhandlingar innehållade orden Södertörns högskola..

 1. 1. Play, Culture and Learning Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Robin Samuelsson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER

 2. 2. The Responsible Business Person Studies of business education for sustainability

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Pernilla Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; sustainable development; responsibility; environment; business; curriculum; teaching; discourse analysis; poststructuralism; pedagogy; classroom; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : Calls for the inclusion of sustainable development in the business curriculum have increased significantly in the wake of the financial crisis and increased concerns around climate change. This has led to the appearance of new initiatives and the development of new teaching approaches. LÄS MER

 3. 3. Kampen om eleverna Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Forsberg; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningssociologi; Sociology of Education; Sociology of education; school choice; social space; social field; school market; symbolic capital; Bourdieu; marketization; geometric data analysis;

  Sammanfattning : The Swedish educational reforms in the beginning of the 1990s, introducing a public-funded voucher system, free school choice and the right to run schools as commercial enterprises, had an important impact on upper secondary education. The Stockholm region, the most populous in Sweden, offered favourable conditions for the growth of a previously non-existent educational market. LÄS MER

 4. 4. En reformerad lärare Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER

 5. 5. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER