Sökning: "Södertörns högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden Södertörns högskola..

 1. 1. Kunskapens gräns, gränsens vetande En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jonna Bornemark; Sören Stenlund; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Ulla Holm; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Phenomenology; transcendence; body; limit; female mystics; philosophy of religion; intersubjectivity; Edmund Husserl; Edith Stein; Max Scheler; Mechthild von Magdeburg; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The limit between the proper and the foreign – how this limit is established, but also crossed and dissolved – has remained a crucial issue in phenomenology. Setting these questions in the context of the phenomenology of religion, this thesis develops an analysis of the relation between transcendence and body understood in terms of a certain limit. LÄS MER

 2. 2. Resandets gränser Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Maria Nyman; Christine Bladh; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : 1700-talet kan på många sätt ses som det århundrade då den litterära genren ”reseskildringar” fick sitt genomslag i Europa. Det fanns ett stort intresse för att läsa om resor och beskrivningar av okända platser. LÄS MER

 3. 3. Åldrandet och språket : En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875-1975

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Anna Rosengren; David Gaunt; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om "åldrande"? När fick ordet "pensionär" den betydelse vi är vana vid idag?I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck för att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan 1875 och 1975. Frågor kring hög ålder och åldrande har stor aktualitet idag. LÄS MER

 4. 4. Resandets gränser : svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Maria Nyman; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Travel; travel accounts; encounters; representations; colonial; discourse; gender; class status; Protestant; Russian-orthodox; religions; Siberia; Russia; Europe; Sweden; 18th century.;

  Sammanfattning : Maria Nyman The Borders of travelling. Russia in Swedish travel accounts during the 18th century. The primary objective of this study concerns how culturally created images of the Same and the Other, is expressed in descriptions of a journey, a sojourn someplace else. LÄS MER

 5. 5. Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Hans Geir Aasmundsen; Olle Kristenson; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Argentina; globalisation; Pentecostalism; society; politics; evangelisation; religious freedom; equality; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : In Argentina, Pentecostalism had a breakthrough in the early 1980s, and today more than 10 per cent of the population are Pentecostals. The revival coincided with a socio-political transformation of Argentinean society. LÄS MER