Sökning: "Söderlund"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade ordet Söderlund.

 1. 1. "En mänsklig atmosfär" : trygghet, samhörighet och gemenskap: god vård ur ett patientperspektiv

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; health care; caring; quality of care; patient perspective; qualitative method; ethics; dignity; communication; dialogue; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Söderlund, M. 1998: "En mänsklig atmosfär". Trygghet, samhörighet och gemenskap. God vård ur ett patientperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 3. 3. Barn i skola och fritidshem : en studie kring samverkan

  Författare :Anita Söderlund; Inge Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; co-operation; leasure time centre; school age childcare; recreational instructor; teacher; school; multicultural; elementary education; school day centre; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to focus on the children, by investigating whether various organisation models, integrated, interactiv and mixed co-operation, for co-operation between teachers and recreation instructors showed differences in regard to the children's development, well-being, and ability to absorb knowledge. Did various co-operation models for school/day centre affect the children's school performance, peer and adult relationship, well-being, and general school and day centre experiences? Were there any differences related to the school and living areas? Were there any differences between children with day centre experience, and those who had none when it comes to school subjects, school performance, well-being, self-confidence, and relations with friends? The children's best and worst memories from their day centres are also studied. LÄS MER

 4. 4. Det långa mötet - IT och skolan : om spridning och anammande av IT i den svenska skolan

  Författare :Anders Söderlund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att beskriva och förstå hur IT spridits och anammats i den svenska skolan. Den vetenskapliga frågeställningen är om det är möjligt att att förstå IT-utvecklingen på skolområdet i termer av teknikspridning. LÄS MER

 5. 5. Physiotherapy Management, Coping and Outcome Prediction in Whiplash Associated Disorders (WAD)

  Författare :Anne Söderlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medical sciences; Whiplash associated disorders; physiotherapy; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The aims of the present thesis were to evaluate the management of acute WAD and to develop, describe and evaluate a cognitive behavioural approach for the physiotherapy management of long-term WAD as well as to study the predictors and mediating factors for long-term disability and pain after a whiplash injury. Two approaches for acute and chronic WAD were evaluated in experimental studies. LÄS MER