Sökning: "Så fixade vi allhallen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Så fixade vi allhallen.

  1. 1. "Så fixade vi Allhallen" : Resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle

    Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

    Författare :Jessica Hansen; Linnéuniversitetet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resource mobilization; networks; interorganizational process; organizational field; Organizational densification; local community; Resursmobilisering; lokalsamhälle; civilsamhälle; föreningar; organisation; nätverk; mobilisering; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Avhandlingen analyserar hur en idé genom olika slags kontakter, nätverk och människors tillhörigheter i olika organisatioenr frigjorde och skapade tillräckligt med resurser för att bygga en allaktivtetshall. Den visar hur ett organisatoriskt nätverk som går på tvärs mot etablerade intressegrupperingar växer fram och bildar mobiliseringens bas. LÄS MER