Sökning: "Sätt"

Visar resultat 1 - 5 av 3685 avhandlingar innehållade ordet Sätt.

 1. 1. Sätt att räkna tiden : Analys av åldrande och minne i Sigrid Combüchens trilogi Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet

  Författare :AnnaLena Hållner; Lotta Holme; Ulf Olsson; Merete Mazzarella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Literary gerontology; ageing; memory; chronology; main character; life review; Sigrid Combüchen; narration; trilogy; life course; Vollendungsroman; literature on ageing; self accounts; Litteraturgerontologi; åldrande; minne; kronologi; huvudperson; life review; Sigrid Combüchen; gestaltning; trilogi; livslopp; Vollendungsroman; åldrandelitteratur; självframställning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Detta är en studie av åldrande och minne i Sigrid Combüchens trilogi Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet. Det övergripande syftet med avhandlingen är att visa hur skönlitteratur kan bidra till forskningen om åldrande, och hur litteraturanalys som metod kan utveckla det forskningsfält som i huvudsak har ägnat sig åt frågeställningar om åldrande utifrån ett skönlitterärt material, det vill säga litteraturgerontologi. LÄS MER

 2. 2. Sex på rätt sätt : Unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn

  Författare :Jack Lukkerz; Kjerstin Andersson Bruck; Anna-Karin Larsson; Anne-Li Lindgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sexuality; Social work; School; Youth; Socio-sexual problems; Social Representations; Radical theory of the politics of sexuality; Dispositif; Disciplining; Health and society;

  Sammanfattning : Swedish sexuality education, mandatory since 1955, is part of general social politics, aiming among others to prevent socio-sexual problems through educating and disciplining young, future citizens. The overall aim is to examine contemporary societal view on sexuality through studies of representatives of schools, authorities and NGO’s negotiating young people's sexuality regulations related to current ideas of socio-sexual problems, and to outline constructions of young people's sexuality through the organisation of sex education. LÄS MER

 3. 3. Nytt, på nytt sätt? : En studie över datorn som förändringsagent av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9

  Författare :Joakim Samuelsson; Astrid Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Mathemetics education; teaching; lower secondary school; ICT; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : There are several documents that indicate that computers will change the conditions for mathematics teaching. In this dissertation the author discusses how the computer as a change-agent will influence the conditions, methods and results in mathematics teaching. LÄS MER

 4. 4. Composite Bridges : Innovative ways of achieving composite action

  Författare :Robert Hällmark; Peter Collin; Ian May; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Composite action; bridges; steel; concrete; shear connectors; prefabrication; coiled spring pins; shear studs; post-installation; design guidance; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is steel-concrete composite bridges and innovative ways of achieving composite action. The typical superstructure consists of three main components: the steel girders, the concrete deck slab and the shear connectors. LÄS MER

 5. 5. Digital Intimacies : Doing Digital Media Differently

  Författare :Helga Sadowski; Cecilia Åsberg; Jenny Sundén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER