Sökning: "Särskolor"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Särskolor.

 1. 1. Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hearing impairment; Särskolor; Sverige; Hörselskadade elever; Special schools; Sign Supported Speech; Sign Language; Learning difficulties; Interpersonal communication;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER

 2. 2. Internet use and digital participation in everyday life : Adolescents and young adults with intellectual disabilities

  Författare :Kristin Alfredsson Ågren; Helena Hemmingsson; Anette Kjellberg; Darren Chadwick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Internet use is an integral part of everyday life in contemporary society, especially among young people. It is used to perform activities in everyday life by an increasing proportion of the population. LÄS MER