Sökning: "Särskolor"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Särskolor.

  1. 1. Interpersonell kommunikation : : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

    Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, 040-665 70 00; 665 80 69

    Författare :Lotta Anderson; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Särskolor; Sverige; Hörselskadade elever; Special schools; Learning difficulties; Interpersonal communication;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie handlar om interpersonell kommunikation mellan barn och vuxna i särskolan. Specifikt inriktas den på att studera den kommunikation som sker när de kommunikationssätt som parterna använder är teckenspråk och tecken och samtidigt tal. LÄS MER