Sökning: "Särskolan som möjlighet och begränsning: elevperspektiv på delaktighet och utanförskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Särskolan som möjlighet och begränsning: elevperspektiv på delaktighet och utanförskap.

  1. 1. Särskolan som möjlighet och begränsning : Elevperspektiv på delaktighet och utanförskap

    Författare :Kristina Szönyi; Anders Gustavsson; Jan Tøssebro; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils with intellectual disability; special schools; participation; exclusion; first person perspectives; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : This thesis concerns pupils that enter into the special program for pupils with intellectual disabilities (särskolan). The aim of the study is to increase awareness of what it means to be part of this type of special program. The study’s focus is on first person perspectives and this motivated a qualitative research approach. LÄS MER