Sökning: "Särskola delaktighet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Särskola delaktighet.

  1. 1. Interpersonell kommunikation : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

    Författare :Lotta Anderson; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik;

    Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER