Sökning: "Särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 145 avhandlingar innehållade orden Särskilt stöd.

 1. 1. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv : Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  Författare :Carolina Jernbro; Staffan Janson; Anders Broberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barnmisshandel; hälsa; avslöjande; stöd; barn; unga; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.The thesis is based on four studies. LÄS MER

 2. 2. Att fokusera på "varandet" i en värld av görande : stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

  Författare :Ingela Beck; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; palliativt förhållningssätt; Stöd; Lärande; Intervention; Undersköterskor; Vårdbiträde; Personal; Särskilt boende; Arbetstillfredställelse; Påfrestning; Vårdkvalitet; Personcentrerad vård; Vårdklimat;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study nurse assistants’ experience of palliative care and to investigate how an intervention with a focus on a palliative care approach in residential care facilities influenced the nurse assistants and their work situation. The thesis is based on two qualitative and two quantitative studies, focusing on nurse assistants working at residential care facilities for older people. LÄS MER

 3. 3. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Jurisdiktion och arbetsfördelning : Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan

  Författare :Petra Gäreskog; Claes Nilholm; Gunilla Lindqvist; Sven Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children in need of special support; occupational groups; preschool teachers; special educational needs coordinators SENCOs ; jurisdiction; division of labor; inclusion; preschools; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to increase our knowledge about the division of labor in the work with children in need of special support in preschools as described by the occupational groups of preschool teachers and special educational needs coordinators (SENCOs). This is explored in two separate studies. LÄS MER

 5. 5. Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd

  Författare :Ingrid Sandén; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special day-school; work and other interaction; social skill in play; sense of self; sense of competence; Interviews; pupils in need of special support; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis concerns ten pupils in need of special support. The overriding principle governing the Swedish educational system today is that pupils with functional difficulties should be integrated into ordinary schools, but exceptions may be made and the pupils can attend a special day-school. LÄS MER