Sökning: "Säg inte mötesplats! : teater och integration i ord och handling Hanna Wittrock"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Säg inte mötesplats! : teater och integration i ord och handling Hanna Wittrock.

  1. 1. Säg inte mötesplats! – Teater och integration i ord och handling

    Detta är en avhandling från Hanna Wittrock, avdelningen för socialantropologi

    Författare :Hanna Wittrock; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teater; rollspel; institutionsteater; teaterantropologi; magiskt tänkande; performance; modebaserad diskursanalys; senmodern Hermeskultur;

    Sammanfattning : ”Alltså säg inte mötesplats! Och möjlighet! Alltså dom här M-orden har jag egentligen lite svårt för liksom. Och mångkultur!” Tjänstemannen blir plötsligt irriterad. Hon brinner för mångfald i kulturlivet, men retoriken, orden och jargongen gör henne frustrerad. LÄS MER