Sökning: "S:t Petersburg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden S:t Petersburg.

 1. 1. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Dahlin; Peter Aronsson; Axelsson Bodil; Thomas Hylland; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER

 2. 2. Queer Community through Photographic Acts. Three Entrances to an Artistic Research Project Approaching LGBTQIA Russia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Art and Theory Publishing

  Författare :Annica Karlsson Rixon; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; queer community; photographic acts; fotografisk gestaltning; photography; feminist theory; queer theory; community; embodied positions; movement; performativity; intersectionality; situated knowledge; in-between; insider; outsider; Russian LGBTQIA; artistic research; Trinh T. Minh-ha;

  Sammanfattning : This compilation thesis is made within the field of fotografisk gestaltning (photography) and is a study of the potential for queer community to emerge through photographic acts. It consists of two artworks that have been presented in a series of exhibitions, published texts, workshops, and lectures. LÄS MER