Sökning: "Rymdrätt"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Rymdrätt.

  1. 1. Prior Consent to International Direct Satellite Broadcasting

    Detta är en avhandling från Dordrecht/Boston/London : Nijhoff Publishers

    Författare :David Fisher; [1990]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Satellit-TV; Juridik; Yttrandefrihet; Internationellt samarbete; Rymdrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; Legal Science; rättsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER