Sökning: "Rural industrialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Rural industrialisation.

 1. 1. Bygden, bruket och samhället : om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Åsa Lundqvist; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Arbetslivssociologi; företagssociologi; sociology of enterprise; industrialisation; Ekonomisk och social historia; Sociology of labour; Social and economic history; patriarchalism; gender division of labour; local; central; Sociologi; agency; organisations; social movements; rural industrial community; historical sociology; industrial society;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study some of the forces behind the transformation of the 20th century industrialised countryside. The emphasis is on changes in everyday life for women and men, and the role of organisations therein. LÄS MER

 2. 2. Lanthandeln : En studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864-1890

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christer Petersson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Rural retail trade; retailers; shopkeepers; regional economic development; Sweden; 19th century; industrialisation; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis has studied rural retail trade in the county of Västmanland over the period 1864-1890. The investigation has focussed on three different districts with differing pre-conditions for the development of rural retail trade. LÄS MER

 3. 3. Åt var och en efter behov? : En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i Östra Jämtland 1870-1890

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Sandgren; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Rural retail trade; industrialisation; Sweden; regional economic development; consumer behaviour; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the rural retail trade (lanthandel) in the Revsund area 1870-1890. The area was industrialised from the 1850s by the inland expansion of the forestry and timber industries. The Free Trade Acts in 1864 paved the way for retailers outside the towns to play an important role in supplying the population with goods. LÄS MER

 4. 4. Till ömsesidig nytta Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca. 1810-1850

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Olofsson; Jan Lindegren; Göran Rydén; Staffan Granér; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Peasant; entrepreneur; businessman; carreer; political elite; social position; social capital; social network; trust; distrust; social relation; family; kin; kinship; symbolic kinship; godparent; friendship; acquaintance; household; farming; peddling; trade; industrialisation; credit; 19th century; Sweden; Rödön court district; agrarian history; economic history; social history; social differentiation; micro perspective; qualitative method.; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the mutual impact which social relations and entrepreneurship had in relation to the success of four actors in a rural area in northern Sweden at the beginning of the nineteenth century. Many Swedish scholars have studied the process of social differentiation, before the industrial revolution. LÄS MER

 5. 5. Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

  Detta är en avhandling från Historiska Media/Nordic Academic Press

  Författare :Per Göran Johansson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; företagssociologi; Textiles technology; Arbetslivssociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Ekonomisk och social historia; knitting industry; Proto-industrialisation; putting-out system; estate; division of labour; women`s history; house-to-house peddling; commercial networks; Social and economic history; and the early modern state.; Textilieteknik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation has been to examine the growth, development, and organisation of the knitting industry in southern Halland during early modern times. This proto-industrial enterprise was conducted primarily via a putting-out system in the goods districts. LÄS MER