Sökning: "Rune Bäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rune Bäck.

  1. 1. Influence of antigenic stimulation with human serum albumin on lymphoid cell traffic and proliferation in the chicken : studied by means of labelling with tritiated thymidine

    Författare :Rune Bäck; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER