Sökning: "Rune Andersson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Rune Andersson.

 1. 1. Familial amyloidosis with polyneuropathy a clinical study based on patients living in northern Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Rune Andersson; Umeå universitet.; [1976]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Med Bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska Missionsförbundet 1917-1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Rune W Dahlén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; views of the Bible.; P. Waldenström; pastoral training; the Mission Covenant Church of Sweden; historical-critical method of research; fundamentalism; exegetics; Bible; creed; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bibelsynsfrågor har alltid vållat heta debatter. Svenska Missionsförbundet (SMF) utgör inget undantag från den regeln. LÄS MER