Sökning: "Rotating Disc"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Rotating Disc.

 1. 1. Mechanistic Modelling of Drug Dissolution and Matrix Formulations: Rotating Disc Dissolution, Dissolution in a Stagnant Medium, Swelling and Dissolving Matrix Systems

  Författare :Erik Kaunisto; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rotating Disc; Diffusion; Dissolution; Controlled Release; Hydrophilic matrices; ESPI;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under årens lopp har människan gjort stora landvinningar inom läkemedelsforskning, vilket har lett fram till avancerade läkemedel som idag tas för givna. Avancerade läkemedel sätter dock höga krav på tillverkarna av läkemedel, vilket har lett till att framtagandet av nya läkemedel är en ganska komplicerad process. LÄS MER

 2. 2. Improved energy efficiency in double disc chip refining

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Dino Muhic; Per Engstrand; Lars Sundström; Mats Ullmar; Christer Sandberg; Hans Höglund; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermomechanical pulping TMP ; double disc refining; high intensity; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : The electrical energy consumption in thermomechanical pulping (TMP) is very high, in the range of 2 – 3 MWh/adt depending on process solution and on the product quality specifications for the paper product. Both pulpwood and energy prices have increased rapidly for some time. LÄS MER

 3. 3. Rearrangement of gas in disc galaxies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Astronomy, Stockholm University

  Författare :Núria Piñol Ferrer; Kambiz Fathi; Santiago Garcia-Burillo; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; astronomi;

  Sammanfattning : Active galactic nuclei and bursts of star formation are two distinct phenomena that amply change their host environments. They are present in a significant number of galaxies at all redshifts. In this thesis, we aim toward a better understanding of the physical processes that allow for the formation and maintenance of these two phenomena. LÄS MER

 4. 4. An experimental study of fiber suspensions between counter-rotating discs

  Detta är en avhandling från Stockholm : US-AB

  Författare :Charlotte Ahlberg; Daniel Söderberg; Fredrik Lundell; Srdjan Sasic; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fiber suspension flow; rotating discs. shear flow; self-organization of fibers; TECHNOLOGY Engineering mechanics Fluid mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Strömningsmekanik;

  Sammanfattning : The behavior of fibers suspended in a flow between two counter-rotating discs has been studied experimentally. This is inspired by the refining process in the papermaking process where cellulose fibers are ground between discs in order to change performance in the papermaking process and/or qualities of the final paper product. LÄS MER

 5. 5. Volatility and number measurement of diesel engine exhaust particles

  Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

  Författare :Hanna Bernemyr; Hans-Erik Ångström; Nigel Clark; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; particle emissions; measuring methods; particle number measurements; dilution; rotating disc diluter; v-TDMA; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Today, emission legislations for engine exhaust particles are mass based. The engines of today are low-emitting with respect to particle mass, with the emissions approaching the detection limit of the current measurement method. This calls for new and improved measurement methods. LÄS MER