Sökning: "Romerska provinser"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Romerska provinser.

 1. 1. De Ælia Capitolina dissertatio historica; quam venia ampl. facult. philos. Upsaliens. p. p. ... Carolus Jonas Almquist stip. Possieth. et Olaus Jacobus Weider Norrlandi. In auditorio Gust. die XXXI Maji MDCCCXXVIII. H. A. M. S

  Författare :Karl Jonas Almquist; Olof Jacob Weider; Karl Jonas Almquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Roman provinces; Roman provinces; Rome - history - Empire; 30 B. C.-476 A. D.; Romerska provinser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Det strategiska överfallet". Krigskonsten i islams tjänst under Muhammad och i det tidiga Kalifatet

  Författare :Anders Åkesson; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; strategy; tactics; strategic surprise attack; leadership; symbols; Roman Fire ; motivation; djihad; martyrdom.; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; pragmatism; Good organization;

  Sammanfattning : In the present work I have studied how the armed forces under Muhammad and the first caliphs were built up and how they operated in the period 622-80. The perspective is that of the history of religion and strategic theory, and comparisons are made with both contemporary and more recent material. LÄS MER