Avancerad sökning

Hittade 3 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Lauro, myrto et buxo frequentata. A study of the Roman garden through its plants

  Detta är en avhandling från Lena Landgren, Byggmästaregatan 11 A, 222 37 Lund, Sweden

  Författare :Lena Landgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; grave garden; epigraphy; topiary; gardener; garden design; Pliny the Younger; Pliny the Elder; Roman botany; Portico of Pompey; Pompeii; Oplontis; topiarius; viridarium; viridia; Roman garden; garden archaeology; Ornamental plants; Prydnadsväxter;

  Sammanfattning : The plants in the ancient Roman garden were chosen with deliberation. These choices were ruled by the meaning and associations the plants conveyed to the garden visitors. LÄS MER

 2. 2. Passion Embracing Death : A reading of Nina Sadur's novel 'The Garden'

  Detta är en avhandling från Central and Eastern European Studies

  Författare :Karin Sarsenov; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ryska språk och litteratur ; Russian language and literature; gendered subjectivity; love incantations; socialist realism; chthonic forces; leitmotif; alcoholic discourse; schizoid discourse; aberrant discourse; Russian women s literature; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen analyserar romanen "Lustgården" av den ryska författaren Nina Sadur (på ryska 1997, på svenska 2001). Feministisk litteraturteori används för att problematisera receptionen av Sadurs verk samt för att motivera valet av verk för analys. LÄS MER

 3. 3. The Prima Porta Garden Archaeological Project. Terra sigillata from the Villa of Livia, Rome. Consumption and discard in the early Principate

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Classical Archaeology and Ancient History

  Författare :Allan Klynne; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classical archaeology and ancient history; Villa of Livia; terra sigillata; Central Italian sigillata; fabrics; trade; consumption; discard; refuse; formation processes; chronology.; Antikens kultur och samhällsliv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Classical archaeology and ancient history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Antikens kultur och samhälle; Classical Archaeology and Ancient History; antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study examines a corpus of Italian sigillata from the Villa of Livia outside Rome, and presents the excavations during which it was found. Most of the material stems from archaeologically secure contexts, a refuse tip and dump dating to the late Augustan and Neronian periods respectively. LÄS MER