Sökning: "Rolland G Paulston"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rolland G Paulston.

  1. 1. The changing nature of knowledge : mapping the discourse of the Malmö longitudinal study 1939-1995

    Författare :Mina O'Dowd; Rolland G Paulston; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internationell pedagogik; International Education;

    Sammanfattning : .... LÄS MER