Sökning: "Rolf Sandin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Rolf Sandin.

 1. 1. Postischaemic superficial renal cortical microcirculation : experimental studies in the pig performed by laser Doppler flowmetry and measurement of tissue oxygenation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rolf Sandin; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Awareness and Dreaming during Anaesthesia Incidence and Importance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Peter Samuelsson; Rolf Sandin; Claes Lennmarken; Johan Raeder; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care Anaesthetics; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård Anestesiologi;

  Sammanfattning : The definition of awareness used consistently in this thesis is: Explicit recall of intraoperative events during general anaesthesia. Since there is no objective method to detect awareness, the patients must be interviewed after anaesthesia. The form and timing of the interview is crucial. LÄS MER