Sökning: "Rolf Petersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rolf Petersson.

  1. 1. Electromagnetic interactions in the D-resonance region

    Författare :Rolf Petersson; Lund University.; Lunds universitet.; [1995]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1995:Petersson;

    Sammanfattning : .... LÄS MER