Sökning: "Rolf Beckne"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rolf Beckne.

  1. 1. Studieavbrott i svensk skola : en uppföljningsstudie av en årskull elever från 10-26 års ålder = [Dropouts in the Swedish school] : [a follow-up study of an age group of students from 10-26 years of age]

    Detta är en avhandling från Stockholm : Lärarhögskolan i Stockholm (LHS)

    Författare :Rolf Beckne; Stockholms universitet.; [1995]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Studieavbrott; Skoltrötthet; Sverige;

    Sammanfattning : By questionnaires and interviews the reasons or causes of the dropping out have been investigated. The causes of dropout consists of a variety or a pattern of factors. Many reasons should be considered symptoms rather than real causes. The reasons are different in different grades. LÄS MER