Sökning: "Roger Henning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Roger Henning.

  1. 1. Staten som företagare : en studie av Statsföretag AB:s mål, organisation och effektivitet

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Roger Henning; Uppsala universitet.; [1974]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER