Sökning: "Robert Tano"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Robert Tano.

 1. 1. Localization modelling with inner softening band finite elements

  Författare :Robert Tano; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modelling of localized failure with emphasis on band paths

  Författare :Robert Tano; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar hur uppsprickning i material kan modelleras med finita element inom vilka sprickan modelleras som ett språng i förskjutningsfältet. Denna metod har visat sig ge en bättre möjlighet att beräkna sprickvägar oavsett hur elementnätet är utformat än vad några vanliga kontinuummetoder klarar av. LÄS MER