Sökning: "Robert Stranne"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robert Stranne.

  1. 1. Investigation of Symmetry and Electronic Effects in Asymmetric Palladium-Catalysed Allylic Substitutions

    Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

    Författare :Robert Stranne; [2001]
    Nyckelord :chiral ligands; catalysis; pseudo-C2; pseudo-meso; pyrrolidines; pyridines; phospholanes; 1; 1-binaphthylazepines; 1.1-binaphthylphosphepines; allylic substitution; palladium;

    Sammanfattning : .... LÄS MER