Sökning: "Robert Påhlsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Robert Påhlsson.

 1. 1. Riksskatteverkets rekommendationer : Allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

  Författare :Robert Påhlsson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial law; Finansrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

  Författare :Teresa Simon Almendal; Anders Hultqvist; Christer Silfverberg; Robert Påhlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skatteanpassade transaktioner; skattebrott; skatteplanering; skatteflykt; ekonomisk brottslighet; simulerade och dissimulerade rättshandlingar; skattetillägg; eftertaxering; dubbelbestraffning; Financial law; Finansrätt;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka det straffbara och det straffria området med avseende på mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott. I det senare fallet ligger tonvikten på sådana skattebrott som begås inom ramen för juridiska personers verksamhet. LÄS MER