Sökning: "Robert Ljung"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Robert Ljung.

 1. 1. Room acoustics and cognitive load when listening to speech

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Robert Ljung; Luleå tekniska universitet.; Högskolan i Gävle.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis investigated the effects of background noise or a long reverberation time in learning situations. All studies used spoken texts that were presented above the speech intelligibility threshold, but were degraded enough to make listening more effortful. LÄS MER

 2. 2. Jordens dotter : Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Ann-Sofi Ljung Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antimodernity; die Heimatkunstbewegung; The homeland art movement; Horizons of expectations; Hans Robet Jauss; German 19th century literature; Swedish literature; Turn of the century 1900; Germany; Literary criticism; Discourse analysis; Reception study; Selma Lagerlöf;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jordens dotter. Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen. Avhandlingen undersöker mottagandet av Selma Lagerlöfs verk i Tyskland åren runt sekelskiftet 1900. Selma Lagerlöf introducerades på den tyska bokmarknaden 1896 med en översättning av debutverket Gösta Berlings saga. LÄS MER