Sökning: "Robert Ljung"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Robert Ljung.

 1. 1. Room acoustics and cognitive load when listening to speech

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Robert Ljung; Luleå tekniska universitet.; Högskolan i Gävle.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis investigated the effects of background noise or a long reverberation time in learning situations. All studies used spoken texts that were presented above the speech intelligibility threshold, but were degraded enough to make listening more effortful. LÄS MER

 2. 2. Jordens dotter : Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Ann-Sofi Ljung Svensson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antimodernity; die Heimatkunstbewegung; The homeland art movement; Horizons of expectations; Hans Robet Jauss; German 19th century literature; Swedish literature; Turn of the century 1900; Germany; Literary criticism; Discourse analysis; Reception study; Selma Lagerlöf;

  Sammanfattning : This dissertation studies the reception of the works of the Swedish author Selma Lagerlöf in Germany at the turn of the century 1900. Selma Lagerlöf was introduced into the German book market in 1896, with a translation of her first novel, “The Saga of Gosta Berling”. LÄS MER