Sökning: "Robert Azar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robert Azar.

  1. 1. Förnuftets auktoritet. Upplysning och legitimitet hos La Motte, Thorild och Kundera

    Författare :Robert Azar; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :enlightenment; literature; legitimacy; reason; Europe; tradition; modernity; tragedy;

    Sammanfattning : Abstract Ph.D. dissertation at University of Gothenburg, Sweden, 2014 Title: Förnuftets auktoritet. Upplysning och förnuft hos La Motte, Thorild och Kundera English title: Authority of Reason. LÄS MER