Sökning: "Rizwan Asghar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rizwan Asghar.

  1. 1. Flexible Interleaving Sub–systems for FEC in Baseband Processors

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Rizwan Asghar; Dake Liu; Joseph R. Cavallaro; [2010]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

    Sammanfattning : Interleaving is always used in combination with an error control coding. It spreads the burst noise, and changes the burst noise to white noise so that the noise induced bit errors can be corrected. LÄS MER