Sökning: "Ritva Gough"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ritva Gough.

  1. 1. Personligt ombud : Social praktik i medicinsk diskurs

    Författare :Ulrika Järkestig Berggren; Jan Petersson; Ritva Gough; Evy Gunnarsson; Växjö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; case management; personligt ombud; socialt arbete; psykiskt funktionshinder; systemfel; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The objective of this licentiate’s dissertation is the developing occupational role of ‘personligt ombud’ (PO), a case manager for persons with severe psychiatric disabilities. The purpose of PO, put forward by a government’s commission (Psykiatriutredningen) 1992, was to implement a new way of providing support and to coordinate interventions with an aim to improve the life conditions of persons with severe psychiatric disabilities. LÄS MER