Sökning: "Riskfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 247 avhandlingar innehållade ordet Riskfaktorer.

 1. 1. Temporomandibular disorders : incidence, course, and risk factors

  Författare :Susanna Marklund; Anders Wänman; Gunnar E Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bruxism; dental occlusion; gender; headaches; longitudinal; myofascial pain; orofacial pain; prospective cohort; risk factors; spinal pain; temporomandibular joint; ODONTOLOGY; ODONTOLOGI;

  Sammanfattning : Temporomandibular disorders (TMD) embrace pain and dysfunction in the temporomandibular joint (TMJ) and jaw muscles. TMD is a prevalent condition in the population and constitutes a significant health problem. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt- och riskfaktorer : starten av ett miljardföretag: en studie av snabbväxande, högteknologiska, exportinriktade, mindre industriföretag

  Författare :Leif Rylander; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Delirium hos äldre patienter som vårdas på sjukhus : identifiering av symtom, tecken och riskfaktorer samt journalförda vårdåtgärder

  Författare :Yvonne A. Johansson; Elisabeth Kenne Sarenmalm; Ingrid Bergh; Iréne Ericsson; Catharina Gillsjö; Linda Johansson; Eva Brink; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bedömningsinstrument; delirium; demens; kognitiv funktionsnedsättning; patientsäkerhet; personcentrerad vård; riskfaktorer; skörhet; symtom; tecken; välbefinnande;

  Sammanfattning : I samband med sjukhusvård kan äldre patienter riskera försämrad hälsa, inklusive delirium. Delirium, som är vanligt hos äldre patienter på sjukhus, är ett akut och allvarligt tillstånd med svåra konsekvenser för såväl patienten som för närstående, vårdpersonal och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Risk factors for development of neurocognitive disorders

  Författare :Anna-Märta Gustavsson; Klinisk minnesforskning; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular risk factors; dementia; Alzheimer’s disease; ß-amyloid; white matter hyperintensities; cerebral small vessel disease;

  Sammanfattning : Vascular risk factors are believed to be involved in dementia development by increasing risk of the most common dementia types, Alzheimer’s disease (AD) and vascular dementia. The aim of this thesis was to study if risk factors affect key brain pathology directly, by using biomarkers for dementia in preclinical stages, and to assess previous findings in a large population-based setting. LÄS MER

 5. 5. Cardiovascular risk factors in aortic stenosis

  Författare :Johan Ljungberg; Stefan Söderberg; Bengt Johansson; Peter Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Valvular heart disease; aortic stenosis; bicuspid aortic valve; cardiovascular risk factors; hypertension; diabetes mellitus; smoking; hypercholesterolemia; obesity; shrunken pore; renal failure; Epidemiology; epidemiologi; Cardiology; kardiologi;

  Sammanfattning : Introduction: Aortic stenosis (AS) is the most common hemodynamic significant valvular heart disease and affects about 2% of the population. The incidence increases with age. When symptoms of the stenotic aortic valve disease eventually occur the 2-year mortality exceeds 50%. LÄS MER