Sökning: "Rinkeby"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Rinkeby.

 1. 1. Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, LTH at Lund University

  Författare :Lina Olsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; diaspora; Somali diaspora; cultural identity; immigrant businesses; ethnicity; football; segregation; racialisation; power relations; urban outskirts; spatial theory; public space; appropriation; self-organisation; urban theory; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Sociology; Urban; Stockholm Rinkeby; Stadssociologi; Stadsförnyelse Sverige Stockholm;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to analyse and discuss the issue of self-organisation from a spatial point of view. The thesis takes its point of departure firstly from the assumption that self-organisation concerns a process through which subjects aspire to become involved in societal development and decision-making from below, and secondly that self-organisation always takes place in a social and spatial context that establishes its conditions. LÄS MER

 2. 2. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Lisa Kings; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans : Bidrag till den etniska boendesegregationens geofilosofi

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Kenny Jansson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnisk boendesegregation; etnicitet; geofilosofi; Gilles Deleuze; William James; Henri Lefebvre; radikal empirism; integration; non-representational theory; rytmanalys; Rinkeby; Stockholm; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : What happens if geography itself is posed as a question instead of as a mere framework for other, geographical, questions? What about the geography of ethnic residential segregation? If we did not start out by postulating individuals, ethnicities, neighbourhoods, nation-states or other geographies, what would it be? This thesis is an attempt to investigate the geography of ethnic residential segregation as a question of radical empiricism. It begins in the observation that ideology, in the broadest sense, permeates the question of ethnic residential segregation, both politically and scientifically. LÄS MER

 4. 4. Rhythm in late-modern Stockholm Social stratification and stylistic variation in the speech of men

  Detta är en avhandling från London : Queen Mary, University of London

  Författare :Nathan Joel Young; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rinkeby Swedish; Speech Rhythm; nPVI; multiethnolect; sociophonetics; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att talrytm är socialt stratifierad i vardagsspråket hos män i Stockholm. Som ett symboliskt centrum för många senmoderna sociala förändringar är Stockholm också hemvist för Europas ”första” multietnolekt (rinkebysvenska, Kotsinas 1988a). LÄS MER

 5. 5. Att vara mitt emellan : hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Borgström; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study aims to elucidate the conditions for the socio-cultural identity development of Latin American youths living in Sweden. It has been conducted with a view to the youths' own perspective, what they consider important about the significant contexts in which they have grown up and how they looked upon themselves during this process. LÄS MER