Sökning: "RimM"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet RimM.

 1. 1. Vältalighet och mannafostran retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807

  Detta är en avhandling från Uppsala : Stefan Rimm

  Författare :Stefan Rimm; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; history of education; history of rhetoric; curriculum history; curriculum studies; rhetoric instruction; school rhetoric; trivium; virtue; citizenship; masculinities; gender history; utbildningshistoria; retorikhistoria; läroplanshistoria; läroplansteori; retorikundervisning; skolretorik; trivium; dygd; medborgarskap; maskuliniteter; genushistoria;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to explore the connections between rhetoric and civic and moral education. In the Latin schools (trivial schools, cathedral schools, and gymnasiums) in eighteenth-century Sweden, rhetoric still had a prominent position. LÄS MER

 2. 2. Elsa Fougt, Kungl. boktryckare Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala

  Författare :Anna-Maria Rimm; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Elsa Fougt; Kongl. Tryckeriet; book history; sociology of literature; gender history; publishing history; author-publisher relations; publisher; bookseller; printer; clandestine books; Swedish eighteenth-century literature; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Elsa Fougt (1744–1826), a woman entrepreneur, was one of the leading figures in the late eighteenth-century Swedish book trade. Her main enterprise was the printing house Kongl. Tryckeriet (the Royal Printing House), which was responsible for printing and publishing the official documents of the Swedish realm. LÄS MER

 3. 3. Accessory factors for ribosomal assembly

  Detta är en avhandling från Umeå : Molekylärbiologi (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Mattias Lövgren; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biology; RimM; RbfA; RlmB; ribosomal assembly; rRNA processing; Molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The assembly of ribosomal RNA (rRNA) and ribosomal proteins (r-proteins) into ribosomal subunits (30S and 50S) is a complex process. Transcription of rRNA requires antitermination proteins and the primary transcripts are processed by ribonucleases. LÄS MER

 4. 4. The importance of maturation factors in 30S ribosomal subunit assembly

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi

  Författare :Stefan Nord; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ribosome; 30S; rRNA; RimP; RbfA; C23U; rpsE; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The assembly of the ribosome is a complex process that needs to be highly efficient to support maximum growth. Although the individual subunits of the ribosome can be reconstituted in vitro, such a reaction is inefficient in comparison to the assembly rate in vivo. LÄS MER