Sökning: "Riksdagshuset Stockholm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Riksdagshuset Stockholm.

  1. 1. Studier kring Axel Törnemans riksdagshusmålningar

    Författare :Anita Theorell; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Törneman; Axel; Riksdagshuset Stockholm ; Konst; Konstnärlig utsmyckning; Väggmåleri;

    Sammanfattning : .... LÄS MER