Sökning: "Ridell 2008"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ridell 2008.

 1. 1. Endodontic treatment in young permanent teeth

  Författare :Karin Ridell; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Nationell statistik över tandhälsan hos barn och ungdomar redovisar uteslutande uppgifter om karies som till exempel genomsnittligt antal karierade och fyllda tänder och antal karierade och fyllda tandytor i olika åldersgrupper. Det innebär att de saknas kunskaper om mer komplicerade och tidskrävande behandlingar som rotbehandling av unga permanenta tänder. LÄS MER

 2. 2. Dansk-svenska samtal i praktiken : Språklig interaktion och ackommodation mellan äldre och vårdpersonal i Öresundsregionen

  Författare :Karin Ridell; Ulla Börestam; Anna Lindström; Lise Horneman Hansen; Jacob Steensig; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Danish; Swedish; inter-Scandinavian interaction; conversation analysis; accommodation theory; long-term accommodation; language contact; compliments; other-initiated repair; understanding; social affiliation; elderly care; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis deals with what happens linguistically and interactionally in naturally occurring bilingual talk-in-interaction between Danes and Swedes. In the data – collected within the elderly care in a Danish municipality – three Swedish caregivers interact with Danish pensioners and colleagues. LÄS MER