Sökning: "Revisorn som rådgivare: En studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Revisorn som rådgivare: En studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn.

  1. 1. Revisorn som rådgivare : En studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn

    Författare :Tobias Svanström; Umeå universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER